Vastuullisempaa ateriapalvelua


Puolikon Palvelut Oy saa jatkossa energiaa auringosta. Business Finlandin innovaatiotuella asennettiin kiinteistön katolle aurinkopaneeleja, jotka tuottavat tällä hetkellä ruuanvalmistuksessa ja kiinteistön ylläpidossa tarvittavaa energiaa. Viikonloppuisin sähköä on riittänyt myös myytäväksi energiayhtiön suuntaan.

Aurinkovoiman tavoitteena on vähentää sähkönkäytön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Puolikon Palvelut Oy:n hiilijalanjälkeä pienennetään myös hyvittämällä yrityksen autoliikenteen hiilidioksiidipäästöjä. Tämä tarkoittaa päästöjen laskennallista hyvitystä Ilmastokummit Ry:n ilmastotyön kautta. Lisäksi jo puolet kuljetuskalustostamme ovat Bi-Fuel eli pääsääntöisesti kaasulla kulkevia.

Yrityksen tavoitteena on ylipäänsä huomioida ympäristöasiat kaikessa toiminnassa siten, että mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Ympäristövaikutuksia kyetään pienessä yksikössä vähentämään muun muassa välttämällä turhaa veden ja energian kulutusta, sekä hävikkiä. Lisäksi huomiota kiinnitetään siihen, että hankinnat kuormittaisivat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tämä tavoite pitää sisällään paitsi laitteiden ja koneiden energiatehokkuuden, myös painotuksen lähiruokaan toimitusvarmuus ja kustannusrakenne huomioon ottaen.

Pääasiassa yritysasiakkaille palveluja tuottavan yrityksen panostus ympäristöasioihin on otettu positiivisesti ja kannustavasti vastaan. Huomion kiinnittäminen kestävään kehitykseen ja tulevien sukupolvien elinolosuhteisiin, ovat saadun palautteen mukaan yleisesti tärkeitä arvoja ja tavoiteltavia pyrkimyksiä.